OŚWIADCZENIE.

Z przykrością informujemy, iż na skutek niewypłacalności przedsiębiorcy ORION Sławomir Ryżyński brak jest możliwości terminowego wywiązania się z zawartych umów z Klientami i kontrahentami.

Z uwagi na powyższe, zostały podjęte czynności zmierzające do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Deklarujemy, iż w miarę możliwości na bieżąco będziemy kontaktować się z wierzycielami w celu ustalenia sposobu rozliczenia istniejących zobowiązań.